VASTUULLINEN KAUNEUSHOITOLA Onnistua.fi

Kauneushoitola Jyväskylässä

Kauneushoitola Onnistua.fi tarjoaa rentouttavia ja edullisia hoitoja Jyväskylän keskustan tuntumassa. Asiakkaana autat nuorison kouluttautumista ja edistät yhteiskuntavastuuta.

Toi­mi­ti­lois­sam­me työs­ken­te­lee 4–8 työ­har­joit­te­li­jaa alu­een amma­til­li­ses­ta oppi­lai­tok­ses­ta. Työ­har­joit­te­lu on tär­keä askel koh­ti omaa ura­ke­hi­tys­tä. Me ohjaa­jat olem­me läs­nä hoi­to­jen ajan, ja var­mis­tam­me laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen. Ter­ve­tu­loa ren­tou­tu­maan!