YHTEYSTIEDOT

Onnistua.fi

TULE KÄYMÄÄN

Vii­ta­nie­men­tie 24 A, 40720 Jyväs­ky­lä

Ilmai­nen park­ki­paik­ka löy­tyy Vii­ta­nie­men­tien var­rel­ta.

SOITA MEILLE

044- 2411 441

Ajan­va­raus onnis­tuu myös käte­väs­ti Tim­man kaut­ta. 

Mah­dol­li­set peruu­tuk­set pyy­de­tään ilmoit­ta­maan vii­meis­tään hoi­toa edel­tä­vä­nä päi­vä­nä.

Peruut­ta­mat­to­mis­ta hoi­dois­ta veloi­tam­me 50% hoi­don hin­nas­ta. Pidä­täm­me oikeu­den hin­nan muu­tok­siin. 

KIRJOITA MEILLE

varaukset@onnistua.fi

Mikä­li haluat esi­mer­kik­si jär­jes­tää tyhy­päi­vän hoi­to­las­sam­me tai yllä­tyk­sen ryh­mäl­le.