RYHMÄT

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan iha­nis­ta hoi­dois­tam­me! Tar­jol­la on 3 paket­ti­hoi­toa, jois­ta pää­set valit­se­maan mie­lei­se­si. Meil­le asiak­kaat ryh­mä­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy iha­na yrt­ti­tee ja her­kul­li­nen tum­ma suklaa. Jokai­sen pake­tin hin­ta on 35 €.

  • Paket­ti 1: Vir­kis­tä­vä ihoa teho­kos­teut­ta­va kas­vo­hoi­to ja kul­mien muo­toi­lu. Hoi­don päät­teek­si kevyt meik­ki.
  • Paket­ti 2: Jal­ko­ja koko­nais­val­tai­ses­ti hem­mot­te­le­va Spa-jal­ka­hoi­to, jos­sa jalat kuo­ri­taan raik­kaik­si appel­sii­ni-greip­pi-suo­la­kuo­rin­nal­la, sekä peh­men­tä­vä jal­ka­naa­mio ja hie­ron­ta. Var­paan­kyn­net saa­vat iha­nan pir­teän lak­kauk­sen.
  • Paket­ti 3: Iha­na selän alu­een kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta, joka takaa koko­nais­val­tai­sen ren­tou­tu­mi­sen. Lisäk­si kas­vo­ja koros­ta­va kul­ma­kar­vo­jen ja rip­sien kes­to­vär­jäys. Lop­puun kevyt, kir­kas­ta­va ja vii­meis­te­le­vä ehos­tus.