MIESTEN KAUNEUSHOIDOT

 

 

MANFRI­DAY kevät 2019

Onnistua.fi hoi­topäivä, joka on räätäloi­ty vain mie­hil­le. Tapah­tu­ma toteu­te­taan jokai­sen kuu­kau­den ensim­mäi­se­nä per­jan­tai­na alkaen tam­mi­kuus­ta 2019.

MANfri­day koos­tuu kah­des­ta eri­lai­ses­ta hoi­to­pa­ke­tis­ta, jois­ta toi­nen on suun­nat­tu ener­gi­aa ja vir­keyt­tä kai­paa­val­le ihol­le ja toi­nen hoi­to ede­saut­taa tuo­maan läm­pöä ja ren­tou­tus­ta ihol­le.

ENER­GY-hoi­to­pa­ket­ti on ener­gi­soi­va ja puh­dis­ta­va hoi­to, johon kuu­luu selän ja dekol­tea­lu­een voi­ma­kas hie­ron­ta sekä timant­ti­hion­ta kas­voil­le. Täs­sä hoi­dos­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä myös puh­dis­tus­ta tai kuo­rin­taa seläl­le.

SUPER­MIES-hoi­to­pa­ket­ti on ren­tout­ta­vam­pi vaih­toeh­to, joka koos­tuu selä­na­lu­een kuu­ma­ki­vi­hie­ron­nas­ta sekä spa-jal­ka­hoi­dos­ta.

——————————-

Onnit­te­le isää 11.marraskuuta 2018!

Mei­dän kaut­ta voit ostaa isäl­le eri­tyi­sen lah­jan; mie­hil­le rää­tä­löi­dyn hem­mot­te­lu­pa­ke­tin. Isän­päi­vä­lah­ja­kor­tin voit tila­ta Lah­ja­kor­tit-väli­leh­del­tä tai ostaa etu­kä­teen Ajan­va­raus & Hin­nas­to sivus­tol­ta. Hoi­to­pa­ke­tin nimi on Vii­ta­nie­mi-paket­ti ja se sisäl­tää ren­tout­ta­van nis­ka-ja har­tia­seu­dun hie­ron­nan ja vir­kis­tä­vän kas­vo­hoi­don.

Lisä­sim­me Hoi­to­pa­ke­tit-vali­koi­maan myös Äijä-pake­tin. Se pitää sisäl­lään selän kuo­rin­nan ja hie­ron­nan sekä ren­tout­ta­van jal­ka­hoi­don.