LAHJAKORTIT

Ren­tout­ta­va hoi­to on iha­na lah­ja, jos­ta jää muka­va muis­to. Lah­ja­kor­tin voi ostaa sum­mal­le tai nime­tä hoi­don etu­kä­teen, mitä toi­voo lah­jan saa­jal­le. Meil­lä on mah­dol­lis­ta, että yhdis­te­tys­sä kas­vo- käsi- ja jal­ka­hoi­dos­sa on kol­me eri kos­me­to­lo­gio­pis­ke­li­jaa, jol­loin hoi­to tun­tuu ylel­li­sel­tä. Meil­tä myös Roy­al ‑kort­ti ympä­ri­vuo­ti­seen hyvin­voin­tiin sekä Ener­gia ‑kort­ti, joka on tar­koi­tet­tu omais­hoi­ta­jil­le, jot­ka teke­vät tär­keä­tä työ­tä lähei­sen kans­sa koto­na.

Täs­tä voit ennak­ko­ti­la­ta lah­jak­si tie­tyn hoi­don tai ostaa lah­ja­kor­tin halua­mal­le­si sum­mal­le. Lah­ja­kor­tin voit tila­ta puhe­li­mit­se tai täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomak­keen.

Lah­ja­kort­ti lähe­te­tään pos­tit­se tilaa­jal­le tai saa­jal­le heti kun mak­susuo­ri­tus näkyy tilil­läm­me. Lah­ja­kort­ti mak­se­taan tilil­le FI16 5091 2020 0013 71. Kir­joi­ta mak­sun vies­ti­kent­tään lah­ja­kor­tin saa­jan etu- ja suku­ni­mi. Nou­det­taes­sa lah­ja­kor­tin voit mak­saa hoi­to­las­sam­me.

Hoito1 sis. Kos­teut­ta­va kas­vo- ja käsi­hoi­to. (Kas­voil­le alku­puh­dis­tus, kuo­rin­ta, hie­ron­ta, naa­mio ja hoi­to­voi­teet. Käsil­le kyn­sien vii­laus, kuo­rin­ta, hie­ron­ta, lak­kaus ja voi­de.) Hin­ta 50 euroa.
Hoito2 sis. Jal­ka- ja käsi­hoi­to (Jal­ko­jen kyl­ve­tys, kuo­rin­ta, kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen, kovet­tu­mien ja kän­sien pois­to, ras­paus, hie­ron­ta ja lak­kaus. Käsil­le kyn­sien vii­laus, kuo­rin­ta, hie­ron­ta, lak­kaus ja voi­de.) Hin­ta 40 euroa
Hoito3 Lah­ja­kort­ti mie­hel­le. Valit­se Vii­ta­nie­mi-paket­ti tai Äijä-paket­ti. Kir­joi­ta lisä­tie­to­ja kent­tään pake­tin nimi.
           — Vii­ta­nie­mi-paket­ti  (Nis­ka- ja har­tia­seu­dun ren­tout­ta­va hie­ron­ta ja kas­vo­hoi­to) Hin­ta 50e.
           — Äijä-paket­ti (sis. selän kuo­rin­nan ja hie­ron­nan sekä ren­tout­ta­van jal­ka­hoi­don) Hin­ta 45e.

Lahjakortin arvo

Lähet­tä­mäl­lä tämän lomak­keen hyväk­syt tie­to­suo­ja­käy­tän­töm­me.